Interpretacja wyniku

Wynik badania stawów biodrowych dotyczy osobno biodra prawego i lewego. Składa się z następujących elementów:

 1. Kąt alfa, beta oraz typ w skali wg Grafa
 • IA i IB – staw prawidłowo ukształtowany – wymagają postępowania zgodnie z zasadami profilaktyki
 • IIA – staw niedojrzały, fizjologiczne opóźnienie dojrzewania panewki „fizjologiczna dysplazja”. Wymaga postępowania zgodnie z zasadami profilaktyki oraz częstszych kontroli w celu wykrycia ewentualnego braku odbudowy stawu i szybkiego włączenia leczenia.

Wyróżnia się podtypy IIA+ lepiej rozwinięty i IIA- gorzej rozwinięty (normy zależne od tygodnia życia dziecka)

 • IIB, IIC, D IIIA, IIIB, IV – kolejne stadia niedorozwoju stawu biodrowego, aż do zwichnięcia. Postępowanie zależy od wielu czynników (patrz poniżej) i zawsze jest indywidualnie dobierane przez lekarza.
 1. Ukształtowanie dachu kostnego:
  • Dobre
  • Wystarczające
  • Niewystarczające
  • Bardzo niewystarczające
  • Złe
 2. Brzeg kostny:
  • Ostry
  • Tępy
  • Zaokrąglony
  • Okrągły
  • Spłaszczony
  • Płaski
 3. W opisie wyniku zawarta jest również informacja o występowaniu i symetrii jąder kostnienia głowy kości udowej
 4. Podsumowanie wyniku zawiera zalecenia dotyczące dalszego postępowania oraz informację o ewentualnej konieczności i zalecanym terminie badania kontrolnego.

Poza informacjami zawartymi w opisie wyniku dalsze postępowanie opiera się na ocenie:

 • Obecności objawu Barlowa i Ortolaniego
 • Symetrii oraz stopnia odwodzenia stawów biodrowych
 • Ewentualnej asymetrii długości względnej ud
 • Przebiegu torebki stawowej
 • Kształcie mięśnia pośladkowego mniejszego
 • Ocenie obrąbka stawowego
 • Ukształtowaniu oraz ewentualnych zmianach histologicznych dachu chrzęstnego
 • Obecności, rozwoju i symetrii jądra kostnienia
 • Procentowego pokrycia głowy kości udowej przez panewkę stawu biodrowego
 • Ukształtowania więzadła głowy kości udowej
 • Czynników genetycznych – obciążeń rodzinnych
 • Powikłań podczas ciąży
 • Sposobu i ewentualnych powikłań podczas porodu
 • Wielkości płodu
 • Informacji czy matka jest pierworódką