Kiedy wykonać badanie USG

Zalecane jest wykonanie USG stawów biodrowych w pierwszych dniach po urodzeniu. Ideałem jest badanie jeszcze na oddziale noworodkowym, niestety ma miejsce  tylko w nielicznych ośrodkach. Terminy późniejszych kontroli wyznaczane są, w zależności od stanu stawu biodrowego, przez lekarza wykonującego poprzednie badanie. Przy prawidłowo rozwijających się stawach biodrowych powtórzenie badania USG w 2, 4 i 6 lub 7 miesiącu życia daje pewność, że odpowiednio szybko zostaną wykryte ewentualne pojawiające się  zmiany patologiczne.

Rozpoznanie tuż po urodzeniu, dzięki prawidłowej profilaktyce wykonywanej przez rodziców, pozwala uniknąć leczenia ortopedycznego dużej liczbie dzieci.

Różne publikacje oraz zalecenia podają, że pierwsze badanie USG stawów biodrowych powinno się wykonywać najwcześniej w 2-3 tygodniu, a czasem nawet dopiero w 3 miesiącu życia. Jednak tak późne badanie może, u noworodka ze zwichniętym stawem biodrowym (1-2% populacji), uniemożliwić pełne wyleczenie, a w skrajnych przypadkach skazać dziecko na późniejsze kalectwo.  Przy wrodzonym zwichnięciu, już w 2 tygodniu życia pojawiają się nieodwracalne zmiany w budowie więzadła głowy kości udowej oraz tworzy się patologiczna wtórna panewka w miednicy.