Przebieg i zalety badania USG

Badanie USG (ultrasonograficzne) jest metodą diagnostyki obrazowej, która do obrazowania tkanek wykorzystuje fale ultradźwiękowe. Metoda jest nieinwazyjna, bezpieczna, bezbolesna,  nie ma żadnych przeciwwskazań do jej wykonania.

W celu wykonania badania USG stawów biodrowych u noworodków i niemowląt, dziecko układa się na boku i przykłada głowicę aparatu prostopadle do powierzchni ciała w okolicy badanego biodra. Dziecko nie wymaga specjalnego przygotowania do wykonania badania.

Korzyści ze stosowania ultrasonografii:

  • pokazuje obraz stawu biodrowego, co pozwala lekarzowi zdiagnozować najmniejsze nawet nieprawidłowości w jego budowie,
  • zwiększa szanse na jak najkrótszy przebieg leczenia, jeżeli takie okaże się konieczne,
  • pozwala śledzić prawidłowość przebiegu odbudowy stawu biodrowego, a także użytych do leczenia środków,
  • daje możliwość wielokrotnego, nieszkodliwego, bezinwazyjnego i bezbolesnego badania stawu do czasu, aż tkanki w trakcie prawidłowego rozwoju skostnieją,
  • umożliwia wykrycie tych stawów biodrowych, których stan ulega pogorszeniu – około 10% pogarsza się i wymaga leczenia,
  • pozwala zobaczyć i obserwować proces kostnienia stawu około miesiąca wcześniej niż badanie radiologiczne.